Alkmaar Centraal


Dinsdag zijn tien stolpboerderijen in de Schermer op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De eigenaren van de stolpen hadden zichzelf aangemeld voor bescherming van hun pand en erfgoedwethouder Christian Braak is bij drie willekeurige stolpen persoonlijk het goede nieuws gaan vertellen.

De stolpen zijn tijdens een huisbezoek nader bekeken op hun monumentale waarden. Daarbij zijn gevolgen van de bescherming besproken, zoals de vergunningsplicht, de subsidieregeling en de mogelijkheden en beperkingen bij verbouwing die voor elk pand anders kunnen zijn. Ook is benadrukt dat niets hoeft worden teruggebracht in oude staat. Tot slot is gezamenlijk een beschrijving opgesteld die nodig is voor plaatsing op de lijst.

“Het agrarisch erfgoed in Schermer is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de droogmakerij. Het college is blij dat deze eigenaren kiezen voor behoud van hun boerderij tot in de verre toekomst, hiermee dragen zij ook bij aan het behoud van het karakteristiek van het gebied", aldus wethouder Braak.

Stolpen en andere agrarische bebouwing die op de gemeentelijke monumentenlijst staan, kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor onderhoud en herstel. Er wordt 30% vergoed met een jaarmaximum van 6.000 euro. Voor cascoherstel is dat eenmalig maximaal 12.000 euro. Met ingang van 2018 is extra geld beschikbaar gesteld, zodat er financiële ruimte is voor eigenaren van nieuw toegevoegde monumenten. (foto: Jan Jong)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl