Alkmaar Centraal


Alle nieuwbouwplannen in Noord-Holland Noord zijn nu eenvoudig digitaal in te zien op een kaart van Provincie Noord-Holland. Opvallend is het aantal grote blauwe (bouw)vlakken in het HAL-gebied. Gemeente Heerhugowaard is met afstand het meest bezig met uitbreiding.

De vraag in Noord-Holland Noord bedraagt tot 2040 circa 23.300 woningen. Op dit moment zijn er plannen voor minimaal 29.000 nieuwe huizen in de regio. De getoonde plannen variëren van een eerste idee voor woningbouw tot locaties waar al gebouwd wordt. De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van gemeentelijke gegevens.

Een tevreden gedeputeerde Wonen Joke Geldhof over de kaart: “Dit heeft enorme toegevoegde waarde voor iedereen die woningen wil bouwen, omdat nu in één oogopslag duidelijk is wat waar wel en niet kan.” In de Metropoolregio Amsterdam is de digitale woningbouwkaart een groot succes gebleken.

Ook toont de viewer alle beschermde gebieden en de milieucontouren en de locaties van OV-knooppunten. Zo kunnen gemeenten en marktpartijen goed afwegen welke locaties zij uiteindelijk definitief kiezen voor woningbouw.

In het najaar van 2018 verschijnt de rapportage Monitor Woningbouw met per regio een analyse van de woningbouw(plannen) in relatie tot de woningbehoefte. (screenshot: maps.noord-holland.nl)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl