Alkmaar Centraal


Donderdag gaf de gemeenteraad van Alkmaar het college de opdracht om te inventariseren of het aantal pinautomaten straks nog overeenkomt met de behoefte van inwoners om geld uit de muur te trekken. PvdA en VVD stemden tegen, omdat zij handelen voor alsnog onnodig vinden.

Er zijn 34 pinautomaten in Alkmaar stad en in bijna iedere kleine woonkern staan er één of twee. Bewoners van de paar kernen zonder flappentap, zoals Markenbinnen, hebben zo hun eigen oplossingen. Maar banken willen nationaal 25 procent van hun automaten opheffen vanwege de toename van digitaal betalingsverkeer en het risico op plofkraken. OPA diende samen met GroenLinks, SPA, PvdD, Leefbaar Alkmaar en BAS een motie in om ervoor te zorgen dat inwoners, met name ouderen, nog op genoeg plekken geld uit de muur kunnen trekken.

De fracties maken zich zorgen dat Geldservice Nederland (GN), dat neutrale pinautomaten zal plaatsen, onvoldoende dekking zal bieden waar dit commercieel niet aantrekkelijk is. Ze willen dat dit probleem aan de voorkant wordt getackeld door met GN en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer een gedegen inventarisering te doen.

De motie is door alle partijen aangenomen, behalve de VVD en de PvdA.  De VVD wil graag een goede dekking, maar vindt het onzinnig om nu al actie te ondernemen, terwijl vanaf GN, banken en vele andere organisaties nog bezig zijn met een concept dekkingsplan. Rich Ticheler (VVD) noemde de motie dan ook een "wassen neus" en "futiel", gezien de volgens hem belangrijkere taken die de gemeente heeft. Ook de PvdA ondersteunt de spirit van de motie, maar wil wachten op meer duidelijkheid.

Ook wethouder Pieter Dijkman raadde de motie af, namens het Alkmaarse college. Hij is het eens dat er vinger aan de pols gehouden moet worden, maar dat inventarisatie geen primaire taak voor de gemeente is en dat men kan afwachten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl