Alkmaar Centraal


De Alkmaarse daklozenopvang zorgt al enige tijd voor onvrede onder buurtbewoners, maar het einde van de overlast in de Alkmaarse wijk De Hoef komt langzaam in zicht. Door een breed gesteunde VVD-motie zal uiterlijk 2020 een andere locatie voor Het Heem worden aangewezen en dan zal die zo snel mogelijk voor opvang worden ingericht.

"Fijn voor de bewoners in de omgeving, en goed voor de mensen die hier gebruik van (moeten) maken", stelt VVD-fractieleider John van de Rhee opgelucht. Buurtbewoners klaagden al geruime tijd over overlast en dat kwam onder andere door een gebrek aan opvangruimte in Het Heem.

VVD-raadslid Tamara Vermeulen was initiatiefnemer van de motie. Zij is vanaf haar start in de Alkmaarse politiek als fractie-assistent betrokken bij de situatie rondom de opvanglocatie. Van gesprekken met bewoners en cliënten, tot bezoeken aan Het Heem zelf. Zij is dan ook blij dat het nu eindelijk gelukt is om schot in de zaak te krijgen.

De opvang mag van Vermeulen semi-permanent zijn, "want voor je het weet is de stad er weer dicht omheen gegroeid en ontstaat er weer overlast. Er zijn over het onwenselijke van deze situatie bij Het Heem al ruim 10 jaar terug toezeggingen gedaan aan bewoners, die nu door mijn motie eindelijk daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.”

"De gemeente is het aan zichzelf verplicht om te zorgen dat deze broodnodige voorziening weer een nieuwe, goede plek krijgt die recht doet aan de functie, zonder voor overlast te zorgen", aldus Van de Rhee. Maar toen Het Heem naar een woonwijk werd verplaatst, ontstond leverde dat wel kans op tot overlast.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl