Alkmaar Centraal


Door een wetswijziging mogen gemeenten sinds vorig jaar zelf bepalen of asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang krijgen voor huisvesting. Wel moet periodiek een minimaal aantal doorstromen naar een woning. Met de sluiting van AZC Alkmaar leek de extra druk op sociale woonsector in de regio af te nemen, maar nu het COA Alkmaar weer aanwijst als opvanglocatie, komt ook dat minimum aantal weer in de spotlight.

Castricum gaf in september aan helemaal geen voorrang meer te willen geven. De gemeente vindt het niet meer te verantwoorden tegenover mensen die al jaren wachten op een woning. De OPA-fractie wilde toen weten wat het Alkmaarse college hiervan vond, maar stelt nu opnieuw raadsvragen omdat het nog geen antwoord had gekregen en pleit voor betere communicatie.

De pers kreeg destijds namelijk wel een reactie. De gemeente zei tegenover het NHD dat het vinden van huisvesting goed werkte, dankzij samenwerking met wooncorporaties. Mede doordat men vorig jaar ruim boven het vereiste aantal uitkwam, werd het aantal van 82 huisvestingen in het eerste halve jaar makkelijk gehaald en bleef een voorschot over op de eis van 69 voor de tweede helft.

Het te plaatsen aantal statushouders daalt aanzienlijk, maar die trend komt in gevaar als het AZC Alkmaar weer opent en vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen in de regio gehuisvest moeten worden. Burgemeester Piet Bruinooge was stellig dat Alkmaar voldoende had bijgedragen wanneer het driejarige contract met het COA in mei 2019 eindigt. OPA hoopt nu hij bij die beslissing blijft en wil dat Alkmaar, net als Castricum, helemaal stopt met voorrang verlenen aan statushouders op de woningmarkt. OPA-raadslid Jan Hoekzema: "Het slaat nergens op. Ondertussen wachten mensen zonder voorrang al jaren op een woning."

VVD Alkmaar wil ook geen nieuw contract. De coalitiepartners hebben echter een andere mening. PvdA en GroenLinks verwelkomen asielzoekers. Het CDA wil helpen, maar alleen bij nood en D66 is ook niet tegen nieuwe opvang. PvdA-fractievoorzitter David Rubio Borrajo is duidelijk over zijn verwelkoming: "Niemand slaapt op straat. We hebben een verplichting om vluchtelingen op te vangen, al moet het verzoek van het COA wat betreft aantallen natuurlijk wel redelijk zijn".

Rubio is ook stellig over de woningquota voor statushouders. Hij zit het niet als het voortrekken van vluchtelingen. "De krapte op de woningmarkt moeten we hen niet aanrekenen. Er is te weinig bijgebouwd". Nieuwe woningen, ook de hoogte in, zijn volgens hem de oplossing en een derde moet bestemd zijn voor de sociale sector.

Volgende week vergadert het college over de wens van het COA om Alkmaar weer als opvanglocatie te gebruiken. Wanneer het college een mening klaar over het initiatief van Castricum om statushouders  is nog afwachten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl