Alkmaar Centraal


Wethouder Marcel van Zon heeft donderdag tijdens de Alkmaarse gemeenteraadsvergadering beloofd om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar alle perikelen rond de Victoriebrug. BAS had aangedrongen om volledige opheldering over de "brugblunder".

De Victoriebrug is alweer sinds de zomer dicht omdat de landhoofden langzaamaan naar elkaar toe zijn gaan leunen. Onderzoek moet uitwijzen hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar hier circuleren al wel ideeën over. Recent werd namelijk duidelijk dat deskundigen zowel van de Provincie als van gemeente hadden gewaarschuwd dat de oevers niet berekend waren op de extra belastingen. Het advies was om de deze eerst te verstevigen. De gemeenteraad was hier volgens BAS nooit over ingelicht en stemde derhalve op basis van gebrekkige informatie voor de bouw.

OPA-fractievoorzitter Victor Kloos wilde weten of eventueel een deel van de herstelkosten op de aannemer verhaald kunnen worden, maar Van Zon kon daar geen antwoord op geven. Gezien de waarschuwingen lijkt dat echter onwaarschijnlijk.

De verwachting is dat versteviging van de oevers bij de Victoriebrug tot eind 2019 gaat duren. Een half jaar later dan eerst gepland, omdat de plaatsing van de stalen wand pas gedaan kan worden als een reeks kabels en leidingen verlegd is. Voor onderzoek en tijdelijke maatregelen was 150.000 euro gereserveerd en daarnaast zes ton voor het herstel, maar dat tweede bedrag is weer teruggenomen omdat hier nog geen onderbouwing voor is. Het college zegde tijdens de raadsvergadering een solide begroting toe.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl