Alkmaar Centraal


Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte dinsdagavond bleek het Alkmaarse college voorstander van het aangepaste nieuwbouwplan voor de Trefpuntkerk aan de Louise Colignystraat. Het college wil daarom een 'verklaring van geen bedenkingen', maar die waren er wèl. Over parkeren, bouwhoogte en de invulling van de onderste bouwlaag van het appartementencomplex.

Omwonenden zijn niet tegen nieuwbouw op de plek van de Trefpuntkerk, maar het ontwerp dat er nu ligt vinden ze nog steeds te massaal. Er hebben inmiddels vier mediation-gesprekken plaatsgevonden tussen buurtbewoners en de projectontwikkelaar House of RTS.

Wethouder Christian Braak noemde het niet verkrijgen van een 'verklaring van geen bedenkingen' spijtig. Hij en de welstandscommissie zien dat het oorspronkelijke plan op meerdere punten gewijzigd is naar aanleiding van eerdere gesprekken met buurtbewoners. De welstandscommissie heeft het aangepaste plan wel goedgekeurd.

Struikelblok voor bewoners blijft de hoogte van het geplande gebouw. Een ander struikelblok is het aantal parkeerplaatsen. Volgens mevrouw Stevens, die als bewoonster van de buurt mocht inspreken tijdens de vergadering, bleek de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen onjuist te zijn: “Het plan voldoet niet aan de parkeernormennota.”

Ook VVD Alkmaar twijfelt of er voldoende parkeerplaatsen in het plan zijn opgenomen. Maar Braak pareerde de discussie over het aantal parkeerplaatsen. “Het college heeft hierover gesproken, wij blijven ervan overtuigd dat wij de parkeernormennota goed uitvoeren.”  Hij vervolgde resoluut:  “Dit is het. Als u vindt dat wij het niet goed doen dan moeten we de parkeernormennota heel snel agenderen en de discussie hierover voeren.”

Op 13 december beslist de raad over het aangepaste bouwplan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl