Alkmaar Centraal


In september dit jaar is de motie van de Partij voor de Dieren om vuurwerkshows in Alkmaar te vervangen door lasershows met een ruime meerderheid aangenomen. Maar nu is besloten dat er eerst met kermisexploitanten gepraat moet worden.

Dit riep vragen op. De partij wil weten wat het uitgangspunt is van het overleg met de exploitanten en wat de status is van de verschillende documenten. Ook vraagt de partij zich af of een eerder nieuwsartikel de denkrichting weerspiegelt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl