Alkmaar Centraal


De Alkmaarderhout is van groot belang voor vleermuizen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De vleermuizen van de Alkmaarder Hout’, van bureau Endemica, in opdracht van Stadswerk072. Met name oude eiken en beuken zijn populair bij de vleermuizen. Onderzoeker Richard Witte van Endemica was verrast over de hoeveelheid vleermuizen die hij aantrof. “Mijn vermoeden dat de Hout heel belangrijk is is hiermee bevestigd. Er zijn niet veel van dit soort oudere bossystemen waar ze terecht kunnen.”

Veel soorten vleermuizen zijn afhankelijk van oude bomen. In de Alkmaarderhout staan relatief veel oude bomen met (spechten)gaten of holtes waarin vleermuizen kunnen verblijven. Ook oude bomen met loszittend schors zijn goed voor vleermuizen. Elke oude boom die wordt gekapt betekent verlies van een mogelijke verblijfplaats. Want vleermuizen verhuizen regelmatig van boom, zo staat in het rapport te lezen.

De Alkmaarderhout, zo staat in het rapport, is onder andere van wezenlijk belang voor de instandhouding van de zeer kwetsbare rosse vleermuis. Dit geldt ook voor de zeldzame grootoorvleermuis. Beide komen voor in de Hout. In totaal zitten er zeker zes soorten vleermuizen, te weten: watervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger. Bureau Endemica heeft de bomen die momenteel als potentieel gevaarlijk zijn bestempeld vanwege ziekte of gebrek onderzocht op al deze soorten. De conclusie is dat de vleermuizen geen schade oplopen als die bomen worden gekapt of gekandelaberd.

Van de totale populatie rosse vleermuis boven het Noordzeekanaal zit maar liefst zo’n 25 procent in de Alkmaarderhout, aldus het rapport. De gewone grootoorvleermuis, die door zijn zachte sonar moeilijk is te inventariseren, blijkt toch op meer plekken in de Hout aanwezig dan aanvankelijk gedacht. Onderzoeksbureau Endemica heeft verschillende plekken weten vast te stellen. Het is bekend dat deze soort voor een deel in het Westerlicht verblijft, maar dat wordt nu grondig verbouwd. Direct in de buurt is de Hout de enige uitwijkmogelijkheid als vestigingsplek voor deze dieren. Er zijn enkele baltslocaties in bomen aangetroffen. “Waarschijnlijk is het aantal gewone grootoorvleermuizen onderschat. In de Alkmaarder Hout komt minimaal 2 procent van de Noord-Hollandse populatie voor."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl