Alkmaar Centraal


In 2019 gaan de woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen en Van Alckmaer in Alkmaar investeren in onderhoud, renovatie, nieuwbouw van woningen en in energiemaatregelen. Dat is te lezen is het jaarplan 'VTW 2019' van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. De investeringen lopen in de miljoenen. Er wordt 24 miljoen besteedt aan nieuwbouw, 20 miljoen aan onderhoud, 22,5 miljoen aan renovatie en 8 miljoen aan energiemaatregelen.

Van de 24 miljoen voor nieuwbouw worden 149 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, oplopend naar 750 in 2029. De 22,5 miljoen voor renovatie wordt besteed aan 84 woningen in portiekflats in Oudorp, 48 woningen aan de Koelmalaan en Reinaertlaan en 150 flatwoningen in de wijk Kooimeer.

De gerenoveerde woningen worden voorzien van zonnepanelen, aansluiting op het warmtenet van HVC en extra isolatie om het energieverbruik van vooral woningen in de sociale huursector terug te dringen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl