Alkmaar Centraal


Bij de herontwikkeling van de Sperwerstraat in Alkmaar kiest het Alkmaarse college van B&W voor 78 woningen, waarvan 80 procent sociale huurwoningen. Het college onderschrijft de wens van woningstichting Woonwaard om in het sociale deel van de woningmarkt te bouwen waar het meeste behoefte aan is: betaalbare appartementen.

Het plangebied is al heel lang nagenoeg onbebouwd. Sinds de sloop van buurthuis Argus is er helemaal geen gebouw meer in het plangebied aanwezig. De Sperwerstraat loopt door het gebied. Het college wil de locatie benutten voor woningbouw. In de afweging wat voor woningbouw hier wenselijk is, heeft het college gekozen voor een programma van overwegend sociale huurwoningen. Voor de variatie in het plan en de financiële haalbaarheid bevat het programma ook commerciële woningen. Wethouder Verbruggen: “De keuze voor sociale huurwoningen is gebaseerd op de zorg over het grote tekort aan dit soort woningen en de enorm lange wachttijden.” De gemeente heeft deze opgave samen met Woonwaard opgepakt. Deze woningstichting weet als grootste sociale verhuurder in Alkmaar Noord heel goed waar in dit deel van de woningmarkt de meeste behoefte aan is.

Na akkoord van het college in oktober 2017 is het stedenbouwkundig plan met bewoners en organisaties besproken. In dit plan waren 89 woningen opgenomen, waaronder kleine woonruimtes voor jongeren met behoefte aan begeleiding. Naar aanleiding van de participatie is het aantal woningen verlaagd tot 78 (64 sociale huur appartementen en 14 eengezinswoningen), zijn extra parkeerplaatsen toegevoegd om het parkeren voor de basisschool, Parlan en Lijn 5 beter op te kunnen vangen en is de exclusieve toewijzing van de kleine woonruimtes aan jongeren met behoefte aan begeleiding vervallen.

Het stedenbouwkundig plan voor de Sperwerstraat wordt in januari 2019 aan de raad aangeboden voor besluitvorming. (foto: Gemeente Alkmaar)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl