Alkmaar Centraal


De opvanglocatie aan de Robonsbosweg in Alkmaar is bijna klaar voor de hernieuwde opvang van asielzoekers. Vanaf maandag 17 december zullen de eerste asielzoekers hun intrek gaan nemen in het voormalig belastingkantoor. Tot 1 oktober vorig jaar werden hier door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook al asielzoekers opgevangen. De locatie is tot uiterlijk 9 mei 2019 in gebruik.

In het voorjaar van dit jaar besloot het COA de opvanglocatie te sluiten in verband met verminderde instroom van asielzoekers. De locatie kon hierdoor een half jaar eerder dicht dan was gepland. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het COA tijdelijk extra opvangplekken nodig heeft. Ook is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang moeten verblijven.

De asielzoekers die naar de locatie aan de Robonsbosweg komen, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland verblijven en in afwachting zijn van een mogelijke doorstroom naar een regulier asielzoekerscentrum. Deze asielzoekers hebben wel al een identificatie- en registratieprocedure doorlopen.

Het COA zal per dag maximaal 25 tot 30 mensen in het gebouw kunnen ontvangen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl