Alkmaar Centraal


Twaalf chauffeurs en elf verpleegkundigen heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in 2018 weten te contracteren. Daarmee komt het totale aantal op 53 om 59. Dit meldt het NHD. Directeur Martin Smeekes heeft in zijn tien jaar betrokkenheid nog nooit zo'n succesvolle wervingscampagne meegemaakt, zeker gezien de huidige krapte in de hele zorgsector.

Het extra personeel heeft er toe bijgedragen dat in de eerste acht maanden 1,7% meer spoedritten binnen een kwartier na een 112-melding aankwamen op hun bestemming. Bij de in totaal 22.829 spoedritten, die in de zeventien bij de Veiligheidsregio aangesloten gemeenten, lag het percentage op 92,4. Dit hoge percentage is ook te danken aan de nauwe samenwerking met het Witte Kruis, dat in Noord-Holland Noord 31 chauffeurs en 41 verpleegkundigen in dienst heeft.

Smeekes vertelt het NHD dat de Veiligheidsregio ernaar streeft om in 95% van de noodgevallen binnen een kwartier aanwezig te zijn. Vanwege de vele landelijke gebieden moet daar komend jaar opnieuw flink wat personeel voor aangetrokken worden.

De wens om het percentage op te krikken heeft er wel voor gezorgd dat het de kosten voor ambulancezorg op 118.000 euro uitkomen, bijna een procent meer dan gebudgetteerd.  Dat komt doordat nieuw ambulancepersoneel twee maanden ingewerkt moeten worden, voordat ze zelfstandig kunnen opereren. In de tussentijd worden professionals ingehuurd, die twee keer zoveel kosten.

Directeur Smeekes hoopt dat het Rijk extra budget beschikbaar wil stellen om de overschrijding van het budget te dekken en het doel voor 2019 te halen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl