Alkmaar Centraal


In november is het aantal mensen met een WW-uitkering door seizoensinvloeden licht toegenomen in het HAL-gebied. Over de hele arbeidsregio Noord-Holland Noord gezien werden de grootste verliezen geleden in de horeca. Ook in de landbouw & visserij, vervoer & opslag en bij culturele voorzieningen verdwenen banen relatief veel banen.

Positieve ontwikkelingen waren er in de arbeidsregio met name in het onderwijs, gezondheidszorg & welzijn. Opmerkelijk genoeg daalde bij banken het aantal WW-uitkeringen ook. De sector staat onder druk vanwege reorganisaties en online bankieren.

Na een lange periode met een dalende trend steeg in Langedijk het aantal WW-uitkeringen van 332 naar 341 (2,7%). Over een heel jaar is de daling nog altijd 16,8%. Zo'n 2,3% van de beroepsbevolking zit in de WW.

In Heerhugowaard was er een bescheiden stijging van 781 naar 788 (0,9%). Over twaalf maanden is er nog altijd een daling van 12% en op het moment heeft 2,7% van de Waardse beroepsbevolking een WW-uitkering.

Bij Alkmaar kwam het aantal aan eind van de maand november weer precies op 1.630 WW'ers uit. Over een jaar gezien is de afname nog altijd groot: 20,4%. Zo'n 2,8% van de beroepsbevolking zit in de WW.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl