Alkmaar Centraal


Het schikkingsvoorstel dat het college heeft gemaakt om de Victory Veste-kwestie af te ronden werd dinsdagavond in de Commissie Ruimte besproken. De meningen over het schikkingsvoorstel waren verdeeld, maar het ziet ernaar uit dat het merendeel van de raad uiteindelijk akkoord gaat met het voorstel.

Nog voordat de Raad van State in het voordeel van projectontwikkelaar Timpaan besliste, zag het college de bui al hangen en bereidde een schikkingsvoorstel voor. De gemeente wil de grond kopen van Timpaan voor ruim 2,16 miljoen euro en is bereid een schadevergoeding à 334.022 euro te betalen.

OPA vindt het zonde van het geld en pleit voor een derde alternatief: bijvoorbeeld door met die 2,5 miljoen euro een ondergronds parkeerdek te realiseren zodat de 56 woningen wel gebouwd gaan worden. "We lopen namelijk 56 woningen mis die hard nodig zijn."

CDA vindt het " verschrikkelijk veel geld" en D66 vatte het kort samen: "Gemeente Alkmaar schaft eigenlijk een parkeerterrein aan voor 2,5 miljoen euro terwijl de grond 400.000 euro waard is. Een verlies van 2,1 miljoen euro gemeenschapsgeld dat zo door het putje gaat."

Als de raad niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel van het college, dan kan Timpaan het bouwplan opnieuw indienen. De raad moet dan opnieuw beslissen over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Bij deze beslissing mag het argument 'gebrek aan parkeerplaatsen' niet meewegen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl