Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar werkt hard aan de missie 'Nederland gasvrij' en vraagt Alkmaarders om advies en om hierover mee te denken. Inmiddels heeft de gemeente een concept-Warmtevisie opgesteld om Alkmaar in 2050 volledig gasvrij te maken en wil hierover met inwoners in gesprek tijdens een van de vijf bewonersbijeenkomsten.

De ideeën en adviezen van burgers worden verzameld en toegevoegd aan de conceptvisie. In juni wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad.

Alkmaar heeft zichzelf het doel gesteld om 1600 woningen per jaar aardgasvrij te maken. Tot nu toe zijn in Alkmaar 1878 woningen aangesloten op het warmtenet en zijn tien woningen 'all-electric' gemaakt. Voor 2050 moeten de overige 51.000 woningen aardgasvrij zijn. Hierbij is de samenwerking met bewoners belangrijk. Per buurt wordt een plan van aanpak gemaakt en wordt er gekeken naar de beste alternatieven voor die wijk.

In februari, maart en april organiseert gemeente Alkmaar meerdere informatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 februari van 19:00 tot 21:00 uur in wijkcentrum Mare Nostrum. Aanmelden kan via deze website, ook de andere bijeenkomsten staan hier vermeld.

Voor wie niet naar de bijeenkomst kan komen is er ook een online forum ingericht waar de meningen, 'likes', adviezen en ideeën verzameld worden. Het beste idee maakt zelfs kans op een cheque van 100 euro.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl