Alkmaar Centraal


Het buurtcomité Trefpunt zet alles op alles. De bouwplannen voor hoogbouw op de locatie van de voormalige Trefpuntkerk liggen ter inzage op het Alkmaarse stadskantoor en buurtgenoten worden aangespoord om massaal zienswijzen in te dienen. Het slaan van de eerste paal is nog lang niet in zicht.

Het comité snapt dat er nieuwbouw moet komen op het inmiddels braakliggende terrein bij de Frederik Hendriklaan. "Wij zijn per definitie niet tegen het plan, maar we willen het gewoon kleinschaliger hebben", zegt voorzitter van het comité Bram de Groot. Met het indienen van zienswijzen hoopt hij dat opnieuw naar het bouwplan wordt gekeken en meer rekening wordt gehouden met de omgeving.

De projectontwikkelaar House of RTS heeft vorig jaar na overleg met de buurtgenoten aanpassingen gedaan, maar die zijn volgens de buurt niet afdoende. Op de onderste woonlaag zijn nu twee appartementen ingetekend, waardoor de 'maatschappelijke plint' verkleind wordt. De Groot: "Onze grootste wens is dat de maatschappelijke plint vervangen wordt door een stuk of vier woningen. De bovenste laag kan er dan af en dan zouden er twee bouwlagen overblijven, met nog steeds 23 woningen."

Het eerste plan van House of RTS bevatte vijf lagen en 31 appartementen, dat is inmiddels teruggeschroefd naar drie woonlagen, 24 appartementen en  een gedeeltelijke maatschappelijke onderlaag. Meer schrappen uit de tekeningen is volgens de projectontwikkelaar niet haalbaar. Opmerkelijk is dat het project in 2016 als business case voor 23 appartementen zonder maatschappelijke 'plint' werd gepresenteerd.

Een ander heikel punt voor omwonenden is het aantal extra parkeerplaatsen. Twaalf plekken worden op eigen terrein gerealiseerd, maar daarbij komen volgens het comité zeven openbare parkeerplaatsen bij. Volgens de projectontwikkelaar voldoet dit aantal aan de ondergrens die de gemeente stelt.

Bewoners vrezen een toename van de parkeerdruk en ook van onveilige verkeerssituaties. "We hebben heel veel signalen dat de parkeerberekeningen niet kloppen en willen daarover graag in gesprek met de gemeente. De gemeente is wel nieuwsgierig naar wat wij hebben gevonden, maar een gesprek aangaan is nog even lastig", zegt voorzitter De Groot.

Zienswijzen kunnen tot 14 maart ingediend worden bij de gemeente.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl