Alkmaar Centraal


Het college van gemeente Bergen is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het besluit van minister Wiebes om voorlopig door te gaan met gaswinning uit drie kleinere gasvelden. Dit meldt mediapartner NH Nieuws. Ondanks dat onderzoeksbureaus TNO en SodM stellen dat de winning 'veilig en verantwoord' is, wordt gevreesd dat voortzetting leidt tot aardbevingen die 'zeer nadelige en vergaande gevolgen hebben'. Eén van die gasvelden bevindt zich in de Schermer.

Onder vuur ligt het gaswinningsplan Bergen II, waarvoor in 2016 door energieproducent Taqa toestemming werd gevraagd. Tot en met 2023 kan hiermee uit drie van negen kleinere gasvelden nog een 'geringe' hoeveelheid gas te winnen. Het gaat om Bergen-Rotliegend, Groet-Rotliegend en het kleinste veldje Schermer-Platten (groen gemarkeerd). De zes andere velden, waaronder de twee in gemeente Alkmaar, wordt al enige tijd geen gas meer uit gewonnen.

Ondanks al eerder geuite zorgen besloot minister Wiebes begin januari toch in te stemmen met het conceptplan. Sindsdien ligt de uitwerking daarvan ter inzage op de gemeentehuizen van Bergen en Alkmaar, en kunnen ook burgers hun kritiek spuien.

"B&W is van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met haar zienswijze", schrijft de gemeente Bergen in een persbericht. Vooral het tempo waarmee de gaswinning wordt afgebouwd, stuit het college tegen de borst. "Er is geen sprake van een gestage afbouw van gaswinning uit kleine velden, zoals door de minister is aangegeven."

TNO en SodM stelden eerder dat gaswinning uit de drie kleine velden 'veilig en verantwoord' is, maar Bergense politici zijn sceptisch: "Er wordt inmiddels zelfs aangegeven dat magnitudes tot 4 op de schaal van Richter niet uit te sluiten zijn."

Mogelijk is die vrees niet ongegrond. In juni 2018 werd het dorpje Warder 's nachts opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter door gaswinning uit het gasveld Middelie, dat loopt van de Noordbeemster tot boven Edam. Dit veld is echter wel enkele malen groter dan de Bergense velden en vele malen groter dan het Schermer-Platten.

Het ministerie benadrukt dat de lagere productie als gevolg van de stopgezette winning in het door aardbevingen geteisterde Groningen niet wordt gecompenseerd met aardgas uit de kleinere velden zoals die in de regio Alkmaar. Er wordt aangevuld met geïmporteerd gas.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl