Alkmaar Centraal


Aan de schoolstrijd om lesruimte in de Alkmaarse wijk Vroonermeer lijkt nu dan toch een einde te komen. Donderdagavond hebben de schoolleiders en onderwijswethouder Elly Konijn-Vermaas om tafel gezeten en hebben ze gezamenlijk een oplossing kunnen vinden. ‘Nieuwkomer’ Vroonermeerschool krijgt een klaslokaal erbij en de toezegging verder te kunnen groeien op deze tijdelijke locatie.

De strijd tussen basisschool de Lispeltuut en de Vroonermeerschool speelt al sinds 2017, toen op last van de gemeente het aanbod in de groeiende wijk Vroonermeer uitgebreid moest worden met een openbare school.

De Vroonermeerschool werd opgericht en kreeg de beschikking over twee lokalen in het multifunctionele accommodatie waar ook de Lispeltuut is gehuisvest. In het ene lokaal krijgen de kleuters les, in het andere krijgen de kinderen uit groep drie tot en met acht les. Aan het einde van het eerste schooljaar was de school al gegroeid van naar 25 leerlingen.

Aan het begin van dit schooljaar had de Vroonermeerschool een derde lokaal nodig, maar kreeg deze niet van de Lispeltuut. De scholen kwamen er samen niet uit en de gemeenteraad greep in. De wethouder werd verzocht om de strijd te beslechten. En met succes.

Over het gebruik van het nieuwe schoolgebouw, dat in 2020-2021 opgeleverd wordt, hadden de twee scholen samen met de wethouder al afspraken gemaakt. Zo zal jaarlijks een verdeling van de lokalen worden gemaakt op basis van het aantal nieuwe leerlingen en de samenstelling. Het nieuwe gebouw krijgt 20 lokalen. De twee scholen maken dan gezamenlijk gebruik van de kantine, sanitair en gymzaal

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl