Alkmaar Centraal


Rondom industrieterrein Boekelermeer is in 2002 een geluidzone vastgesteld. Uit recent onderzoek blijkt dat de grenswaarden op enkele plaatsen wordt overschreden door de geluidproductie van alle bedrijven samen. Dit levert knelpunten op bij het verstrekken van nieuwe (milieu)vergunningen. Daarom wordt het geluidsreductieplan bijgesteld en een procedure gestart om de geluidzone te verruimen.

De Wet geluidhinder biedt bij overlast buiten de normen een reductieplan met manieren om overschrijdingen binnen vijf jaar teniet te doen. In de tussentijd kan dispensatie worden verleend voor nieuwe vergunningen of aanpassingen aan bestaande vergunningen.

Er is ook een administratieve truc: verruim gewoon de geluidzone. Geluid vermindert immers over afstand. Hiervoor zal de tegelijkertijd een procedure opstarten. De wijziging in het bestemmingsplan daarvoor zou binnen vijf jaar moeten kunnen worden gerealiseerd. Voor die wijziging wordt een participatieproces opgestart, waarin zowel de belangen van bedrijven op de Boekelermeer als de omwonenden worden meegenomen.

Het ontwerp geluidreductieplan, dat dus als overbrugging dient tot de nieuwe geluidzone is vastgesteld, ligt met ingang van 7 maart zes weken lang ter op het Stadskantoor ter inzage en is ook te zien op alkmaar.nl/inzage.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl