Alkmaar Centraal


Door droogte heeft Nederland te maken met bodemverzakking. Door het lage grondwaterpeil komen funderingen droog te staan en kunnen hierdoor gaan rotten. Het gaat dan vooral om woningen gebouwd voor 1970 op houten of stalen palen.

Huizen kunnen verzakken en huiseigenaren krijgen met hoge reparatiekosten te maken. Deze kunnen soms oplopen tot wel 100.000 euro en er is niemand waarop deze kosten verhaald kunnen worden. In deze aflevering van tv-programma de Monitor wordt helder uitgelegd waarom niet.

Om woningeigenaren tegemoet te komen is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in het leven geroepen. Woningeigenaren kunnen hier aankloppen voor een lening, maar dat kan alleen als de betreffende gemeente aangesloten is bij dit fonds. Tot zover zijn alleen de gemeenten Gouda, Rotterdam en Zaanstad aangesloten.

Reden voor Christen Unie om artikel 42-vragen te stellen aan het Alkmaarse College.  De partij vraagt het college om de gemeente ook aan te sluiten bij dit fonds. Niet alleen moet onderzocht worden hoe de situatie van de bodem in Alkmaar momenteel is, maar ook of er al verzakkingen van en scheuren in woningen bekend zijn. Verder wil de partij van het college weten welke rol de gemeente hierin speelt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl