Alkmaar Centraal


Het Alkmaarse college komt met een kredietaanvraag bij de gemeenteraad voor verdere verduurzaming van De Meent / Bauerfeind. Dit in afwachting van Europese subsidie. Het sportcomplex moet met een injectie van 1,8 miljoen euro nog veel minder CO2 uitstoten en zelfs energie gaan opleveren, dankzij installatie van een warmte-koudeopslag, een thermische/elektrische 'Smart Grid' en extra zonnepanelen. Naast de praktische voordelen moet De Meent een voorbeeldfunctie krijgen.

De aanvraag is gekoppeld aan het project Horizon2020, dat de Europese subsidie moet gaan opleveren. Horizon2020 was oorspronkelijk bedoeld voor  een duurzame Kanaalzone, maar de plannen niet bleken te rijmen met de projecten Overstad, het PEN-dorp en Viaanse Molen. Er volgde heroriëntatie om toch te verduurzamen met Europese subsidie. Op 5 maart ging de aanvraag de deur uit. In mei volgt uitsluitsel.

Voor ruim 532.500 euro moet er een warmte-koude-opslaginstallatie (WKO), voor iets meer dan 727.500 euro komt er een combinatie WKO en Smartgrid. Bij elkaar moet dat jaarlijks 225,3 ton CO2-uitstoot schelen. En dan moet er nog voor 541.250 euro aan extra zonnepanelen komen, goed voor een jaarlijkse reductie van 179,4 ton. Het college vraag de raad de kapitaallasten te verwerken in de Begroting 2020. Voor nu is bij de raad alvast 265.000 euro te reserveren.

De commissie Ruimte buigt zich op 13 maart over een kredietaanvraag van het college, de gemeenteraad op 4 april.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl