Alkmaar Centraal


Alkmaar is een van de beste gemeenten in Nederland op het vlak van sociaal beleid. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse monitor van de FNV onder 135 gemeenten. Vooral de beperkte wachttijden voor uitkeringen en schuldhulpverlening scoren goed, alsmede de volledige investering van rijkssubsidie om armoede onder kinderen terug te brengen.

Het monitoren van uitstroom uit bijstand, en of mensen daarna aan het werk blijven, scoort gemeente Alkmaar daarentegen niet zo goed mee, en er is ook nog verbetering mogelijk in het stimuleren van (langdurige) werkgelegenheid voor mensen met een beperking. De FNV ziet graag dat tijdelijke contracten omgezet worden naar overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl