Alkmaar Centraal


Er is een onderzoeksrapport, dus het vingerwijzen kan beginnen. Het Alkmaarse college, dat van mening is dat bouwers van de Victoriebrug in gebreke zijn gebleven gaat de gemeenteraad toestemming vragen om een 'juridische verkenning' uit te voeren. De bouwer daarentegen beweert de gemeente juist gewaarschuwd te hebben dat de oevers de brugconstructie niet konden dragen.

Wat er wel en wat er niet is vastgelegd tijdens de voorbereidingen van de bouw van de brug, dat is waar het nu voornamelijk allemaal om lijkt te draaien. Tijdens die periode was het binnen de gemeente Alkmaar nogal chaotisch door een grote reorganisatie waarmee verantwoordelijkheden verschoven, kwamen en verdwenen en er grote druk rustte op de ambtelijke organisatie.

Die laatste informatie sluit aan op wat medewerkers van zowel de gemeente als één van de bouwers eerder hebben beweerd; er is wel degelijk gewaarschuwd maar met die waarschuwingen is nooit iets gedaan. Toch meldt het NHD dat het onderzoeksbureau juist daar geen bewijzen voor kan vinden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl