Alkmaar Centraal


Dinsdagavond werden tijdens de Commissie Ruimte de plannen voor Overstad behandeld. Of eigenlijk werd juist besloten ze nog even niet te behandelen tot er meer duidelijk is over de woningbouw langs de oevers van het Noord-Hollands Kanaal. Pas dan is volgens de partijen duidelijk wat de beste plek is voor welke bestemming.

Belangrijkste discussiepunt is de maximale hoogte van de geplande woontorens. OPA wil niet dat die torens hoger boven de stad uitsteken dan de Grote kerk, dat zou een maximale hoogte van 35 meter betekenen. De PvdA ziet liever een woontoren van 70 meter verrijzen om zo de woningnood in Alkmaar aan te kunnen pakken. Maar de partij krijgt daar weinig steun voor, ook de coalitiepartners zijn kritisch.

Voor de zomer moet er een visie liggen over woningbouw langs de Alkmaarse oevers, pas als die visie er is kan volgens de fracties gekeken worden wat de maximale hoogte van de woontorens zou moeten zijn en waar die het beste gebouwd kunnen worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl