Alkmaar Centraal


Het verlenen van goede zorg is in het geding, zo vinden huisartsenverenigingen en Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ). Oorzaak is de nieuwe en strengere privacywetgeving. En dan met name de wetgeving rond het uitwisselen van patiëntgegevens.

Samen met het Dijklander Ziekenhuis is daarom een brandbrief gestuurd naar minister Bruins met het verzoek dit probleem aan te pakken. "Het is in het belang van huisarts en ziekenhuis, maar vooral ook in het belang van de goede zorg voor de patiënt", zo licht een woordvoerder van NWZ toe.

Een huisarts heeft toestemming nodig van een patiënt om gegevens uit te mogen uitwisselen met het ziekenhuis, en andersom. Cruciaal om goede zorg te kunnen verlenen en dubbele en daardoor dure diagnostiek te voorkomen. Sinds een paar maanden kan die toestemming ter plaatse digitaal of via de website worden gegeven.

"We merken dat dat beter werkt. Per week halen we nu een kleine 2000 nieuwe toestemmingen binnen. Maar daarmee zijn we er nog niet, vandaar onze brief." Inmiddels heeft NWZ van ongeveer 25 procent van het patiëntenbestand toestemmingen verzameld. Dat betekent dat 300.000 mensen nog geen akkoord hebben gegeven.

In de brief worden twee oplossingen geboden; of de wet aanpassen, of een tijdelijke gedoogsituatie instellen. Omdat een aanpassing van de wet niet eenvoudig is, wordt voorgesteld om tot 2022 de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en ziekenhuizen te gedogen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl