Alkmaar Centraal


Het Alkmaarse woonzorgcomplex De Vleugels heeft het keurmerk ‘Dementievriendelijk’ gekregen van de landelijke organisatie Samen dementievriendelijk. Alle medewerkers van De Zorgcirkel, vrijwilligers en de huurders zijn geslaagd voor de driedaagse cursus en de online training ‘Goed omgaan met dementie’.

In De Vleugels biedt De Zorgcirkel thuiszorg en dagbesteding. Het keurmerk ‘Dementievriendelijk’ sluit mooi aan op het project Reuring, waarmee de huurdersvereniging samen met De Zorgcirkel en woningeigenaar Habion van De Vleugels een ontmoetingsplek wil maken voor jong en oud in de wijk. “Vooral voor ouderen is het fijn om in contact te zijn en te blijven met de buurt. Zo wordt het sociale netwerk van bewoners in en om De Vleugels versterkt. Met het keurmerk hopen we meer buurtbewoners met beginnende dementie welkom te heten en meer begrip voor hen te creëren bij onze andere bezoekers”, vertelt Ingrid Winder, teamleider Huishouding/Facilitair van De Zorgcirkel.

Ingrid en Els Hessing, zorgmanager Dagbesteding, zijn erg trots op het behaalde certificaat. “Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, krijgen wij meer te maken met (beginnende) dementie. Dankzij de inzichten uit de cursus is nu iedereen binnen De Vleugels bekend met hoe we mensen met dementie het best kunnen benaderen en steunen. Dat is een hele mooie aanvulling voor ons.”

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het Ministerie van VWS.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl