Alkmaar Centraal


Dankzij een uitgebreide samenwerking tussen diverse grote bedrijven, waaronder een aantal uit Alkmaar, is de basis gelegd voor de bouw van een waterstoftankstation. Als alles gaat zoals gepland, kan er halverwege 2020 voor het eerst waterstof getankt worden bij tankstation NXT op bedrijventerrein Boekelermeer. De waterstof wordt op een duurzame manier opgewekt in een windturbine die geplaatst zal worden in de Wieringermeer.

De bouw van het tankstation is onderdeel van project DUWAAL, waaraan onder andere GP Groot, HYGRO en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben meegewerkt. De windturbines produceren via elektrolyse direct waterstof. Zowel personenauto's als vrachtwagens kunnen gebruik gaan maken van deze innovatie.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas, verantwoordelijk is voor de Portefeuille Duurzame Mobiliteit, is zeer tevreden over deze ontwikkelingen om de luchtkwaliteit te verbeteren: "Alkmaar zet in op de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Zo is de binnenstad van Alkmaar al autoluw. Ook het wagenpark van de gemeente proberen we steeds meer te verduurzamen. Veel is al elektrisch en ook waterstof is daar een belangrijke energiedrager."

Jan Willem Langeraar van HYGRO benadrukt de duurzaamheid van deze nieuwe brandstof nogmaals: "Op het waterstof uit de molen kunnen minstens honderd vrachtwagens gaan rijden."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl