Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar onderzoekt of het bouwen van woningen mogelijk is op het Nuon-terrein aan de Helderseweg. Het terrein heeft één grote beperking; stank. Het terrein valt namelijk binnen de geurcontour van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie, waardoor wonen op dit terrein niet toegestaan is.

Een gespecialiseerd bureau onderzoekt of bebouwing wel mogelijk is door bijvoorbeeld de stank van de installatie te beperken. Ook het kostenplaatje wordt hierbij inzichtelijk gemaakt.

Voor de Tiny Houses, die nu op het terrein staan, maakte de gemeente een uitzondering vanwege het tijdelijke karakter van de huisjes. Overigens tegen het zin van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, deze maakte  bezwaar tegen bewoning. (Foto: Bingmaps)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl