Alkmaar Centraal


Op 11 oktober stelde CDA Alkmaar collegevragen over de openlijke verkoop van lachgas tijdens door de gemeente vergunde evenementen, inclusief feesten waar minderjarigen bij aanwezig mogen zijn. Het college was met de fractie eens dat deze ontwikkelingen onwenselijk. Er zou een evaluatie van de Victoriefeesten komen en B&W zouden passende maatregelen onderzoeken.

Met de Koningsfeesten in het vooruitzicht komt CDA Alkmaar met een tweetal vervolgvragen. De fractie wil graag weten wat de uitkomst was van de evaluatie met betrekking tot de verkoop van lachgas tijdens de Victoriefeesten en wat het college aan maatregelen neemt voor de festiviteiten rond Koningsdag.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl