Alkmaar Centraal


Magentazorg is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan dementerenden. Omdat het met die groep vaak moeilijk is om contact te leggen, gaan zij de Cradle (CRDL) inzetten om middels aanraking bij de bewoners herinneringen en emoties op te roepen.

Twee mensen, vaak een cliënt en een begeleider, plaatsen één hand op de CRDL. Als zij met hun andere hand de andere persoon aanraken, aaien, of vasthouden, produceert de CRDL hierbij geluid. Hiermee wordt een nieuwe vorm van menselijke interactie tot stand gebracht. Voor ouderen met dementie kan het lastig zijn om een gesprek te voeren of op een andere manier met begeleiders of naasten te communiceren. De CRDL geeft hen de mogelijkheid om zonder woorden een gesprek te voeren.

De CRDL is aangeschaft met het budget van ‘Waardigheid & Trots’. Naima Bernatek, Psychomotorisch Therapeute, geeft aan waarom dit zo'n bijzonder apparaat is: “We hebben gekozen voor de CRDL, omdat het goed aansluit bij individuele, belevingsgerichte zorg voor onze bewoners. De CRDL is een prachtige uitvinding en aanwinst in de zorg voor mensen met dementie. Het is heel ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt. De CRDL wordt ingezet binnen de Psychomotorische Therapie, maar is ook voor onze zorgmedewerkers, mantelzorgers, partners en familieleden.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl