Alkmaar Centraal


Met de oprichting van Knikkerclub De Vrolijke Stuiter werd vorig jaar een oude traditie in Grootschermer nieuw leven ingeblazen. Zaterdag 11 mei zal de knikkerclub zijn eerste officiële wedstrijd houden op de knikkerbaan tegenover het Raadhuis van Grootschermer.

De Vrolijke Stuiter maakte vorig jaar een voortvarende start; al binnen korte tijd hadden meer dan veertig mensen zich als lid aangemeld. Zij zullen dit  zomerseizoen, gehuld in kledij uit de vorige eeuw, elke derde zaterdag van de maand in actie komen.

“Ik had niet verwacht dat de knikkersport in Grootschermer nog zo leefde,” vertelt initiatiefnemer Dirk Plugboer. “Dat is natuurlijk heel leuk, want de sport mag niet in de vergetelheid raken.” Moop Klinkhamer is het helemaal met hem eens. “Het leuke is dat er ook een speciale wedstrijd voor vrouwen wordt gehouden. Dat is uniek, want de knikkersport is eigenlijk altijd een mannenaangelegenheid geweest.”

Lange tijd werd iedere zondagmiddag geknikkerd rond het Raadhuis. Heren in zondags pak, geboren en getogen in Grootschermer, speelden vanaf 12:30 uur fanatiek om oude centen. In de jaren tachtig kwam een einde aan die traditie. Later pakte een groep enthousiaste mannen de strijd weer op met een jaarlijkse wedstrijd.

Naast de knikkerbaan in Grootschermer staat inmiddels, met dank aan financiële steun van gemeente Alkmaar, een bord met daarop kort de historie van de knikkersport, de spelregels en een aantal foto’s van knikkerhelden van weleer.

Tijdens de knikkerwedstrijd op 11 mei is het Raadhuis van Grootschermer tot 17:00 uur voor het publiek geopend. Gastheren en gastvrouwen vertellen op verzoek interessante verhalen over de geschiedenis van het 400 jaar oude gebouw. Daarbij is er uiteraard ook aandacht voor de historie van de knikkersport.

Na 11 mei zijn er wedstrijden gepland op 15 juni, 20 juli, 17 augustus en 14 september, telkens vanaf 16:00 uur. Ook wordt er in de zomer op een nog nader te bepalen Leeghwaterdag geknikkerd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl