Alkmaar Centraal


De rechtszaak tussen Halte Werk en een aantal ontslagen leden van de cliëntenraad heeft een politiek staartje gekregen. De voltallige cliëntenraad werd in juli vorig jaar ontslagen, na de leden beschuldigd werden van intimiderend gedrag en politiek getint advies. In november besloot de rechter dat het ontslag van de leden blijft staan. VVD, D66 en SPA dienden een motie in voor meer openheid van bestuur. Daarnaast dienen de drie partijen, samen met OPA, GroenLinks, BAS, ChristenUnie en Partij voor de Dieren een amendement in om adviezen van de cliëntenraad in te zien.

Met de donderdagavond ingediende motie wordt gevraagd om meer transparantie, openbaarheid van bestuursvergaderingen en inzicht in diverse stukken. Het amendement moet ervoor zorgen dat ook de uitgebrachte adviezen van de cliëntenraad worden gedeeld met de betreffende gemeenteraden.

Met de voorgestelde controlemogelijkheden zouden in de toekomst vervelende situaties, zoals die tussen Halte Werk en haar cliëntenraad, voorkomen kunnen worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl