Alkmaar Centraal


Vrijdag 26 april kwam naar buiten dat er twijfels zijn over de gesloten jeugdzorg in de wijde regio. De fracties van PvdA, GroenLinks en SP uit de achttien betrokken gemeenten maken zich grote zorgen over deze Jeugdzorgplus. In meerdere gemeenten is het college verzocht de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wat de fracties betreft is jeugdzorg geen commerciële taak maar een publieke, vergelijkbaar met de brandweer of de GGD, en een zware gemeentelijke verantwoordelijkheid.

PvdA, GL en SP willen meer weten over de twijfels die de Raad van Kinderbescherming en Defense for Children hebben geuit over de Bakkumse zorglocatie van Horizon Jeugzorg, over de daarop genomen maatregelen en wat de huidige situatie is. Graag krijgen de drie fracties inzicht in de controle op de jeugdzorg en de resultaten daarvan. Temeer omdat verantwoordelijk wethouder John Does stelt dat inspectie en het ministerie 'zeer tevreden' zijn over Horizon.

Daarnaast wordt gevraagd welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van het oordeel van de kinderrechter, dat het verblijf van een minderjarig meisje in het Antonius in strijd was met de kwaliteitseisen uit de jeugdwet. Het meisje is overgeplaatst naar het Transferium van Parlan in Heerhugowaard, maar nu rijst de vraag wie de verantwoording heeft: Horizon of onderaannemer Parlan. (foto: google)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl