Alkmaar Centraal


Een Natresbataljon houdt sinds donderdag een militaire oefening in en rond Alkmaar. Tot en met zaterdag oefenen de honderd leden van de Nationale Reserve het bewaken en beveiligen van Nederlands grondgebied. Dat houdt onder andere in dat er gepatrouilleerd wordt, te voet en met voertuigen. De reservisten zijn vrijdag in Winkelcentrum De Mare gespot, waar het winkelend publiek met hen in gesprek kon gaan.

Tijdens de oefening wordt er alles aan gedaan om overlast en hinder te voorkomen. Mocht er toch schade zijn kan men zich richten tot het Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims (tel. 030-2180420 / postbus 90004, 3509 AA Utrecht). (foto: Twitter / @POL_BWijnen)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl