Alkmaar Centraal


De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Alkmaar nieuwe houtkachels en open haarden gaat verbieden. Voor al bestaande houtkachels moeten filters in het rookkanaal verplicht worden. Ook moet er een stookalarm komen op windluwe dagen om bewoners te waarschuwen tegen rook. Dat heeft de partij aan het college van Alkmaar gevraagd.

De PvdD wil dat Alkmaar de maatregelen neemt om de schadelijke gevolgen van houtstook te beperken.Volgens de partij overlijden 12.000 mensen in Nederland ieder jaar door ongezonde lucht. "Fijnstof dat vrijkomt bij verbranding van hout is schadelijker voor de gezondheid dan fijnstof dat vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf keer schadelijker dan sigarettenrook."

De PvdD haalt een onderzoek aan van onderzoeksbureau CE Delft. Daaruit zou blijken dat de schadelijke gevolgen van houtstook de maatschappij veel geld kost. De partij wil van de gemeente weten hoeveel woningen in Alkmaar eigenlijk hout stoken en of dat aantal daalt of stijgt. Ook wil de partij weten hoeveel klachten er zijn over rookoverlast en of daar iets tegen gedaan wordt.

Als al deze maatregelen niet helpen moet Alkmaar zelfs een algemeen stookverbod opleggen als er sprake is van onaanvaardbare overlast. Omdat het stoken van hout in de privésfeer gebeurt is het lastig om te handhaven. De gemeente zou daarom beter moeten communiceren.

"De gemeente Alkmaar geeft op haar website slechts een aantal verwijzingen met tips om op een verantwoorde manier te stoken en eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. De concrete resultaten van deze goedbedoelde adviezen op de hoeveelheid Alkmaarse houtstook zijn onbekend. Bovendien verwijst de tweede link naar een inmiddels niet meer bestaande pagina."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl