Alkmaar Centraal


Het college van Alkmaar wil het nieuwbouwplan 'Dockside'  aan de Noorderkade op dit moment niet aanpassen, maar laat die mogelijk wel open. Dit laten B&W weten in antwoord op vragen van de Seniorenpartij Alkmaar. Wethouder Paul Verbruggen zou hebben gezegd dat aanpassing niet meer mogelijk was. De vele ingezonden zienswijzen worden meegewogen tijdens de herziening van het bestemmingsplan voor de locatie.

De zienswijzen die door omwonenden zijn ingediend tonen aan dat ze blij zijn dat het verloederde Kwakelhuis verdwijnt, maar dat er onvrede is over de drie appartementengebouwen die er voor in de plaats moeten komen. Ze zouden het uitzicht op het Noordhollandsch Kanaal en de Friesebrug wegnemen. Paul Verbruggen heeft volgens omwonenden tijdens een informatieavond gesteld dat het bouwplan al te ver gevorderd was om nog te wijzigen. Het college meent echter dat de wethouder niet heeft uitgesloten dat er nog aanpassingen komen.

De herziening van het bestemmingsplan - de locatie heeft nog niet de officiële woonbestemming - staat gepland voor de raadsvergadering waarin ook de plannen worden behandeld voor de kanaalzone tussen de Leeghwaterbrug en Koedijk.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl