Alkmaar Centraal


Tussen maandag 3 juni en woensdag 3 juli wordt de rolbrug in West-Graftdijk verwijderd en komt er een ophaalbrug voor in de plaats. Ook worden aan weerszijden aanlegsteigers aangelegd. De huidige brug aan de Kanaaldijk verkeert in slechte staat en voldoet ook niet meer aan de hedendaagse veiligheidseisen. Dat maakt het onmogelijk om in de beperkte ruimte een nieuwe rolbrug te installeren.

De ophaalbrug krijgt details van de rolbrug uit de periode 1934 - 1975. Het nieuwe exemplaar wordt door de aannemer in de eigen fabriek geconstrueerd om overlast zoveel mogelijk te beperken. Nadat de bestaande brug is gedemonteerd, worden de nieuwe brug en de aanlegsteigers geplaatst.

De doorvaart zal voor pleziervaart elk weekend van vrijdagavond 18:00 uur tot en met maandagochtend 7:00 uur vrijgemaakt worden. Op stadswerk072.nl is onder ‘werk in uitvoering’ meer informatie vinden over de werkzaamheden en omleidingsroutes.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl