Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar heeft 2018 afgesloten met een plus van 1,7 miljoen euro op een totale begroting van 387 miljoen. Met dit resultaat en de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota voor 2019 houdt Alkmaar op financieel vlak koers. Wel blijven zorgvuldige afwegingen nodig.

Het overschot komt voort uit een daling van de bijstandsuitkeringen en positieve resultaten op grondexploitatie. Negatief werkten de hogere uitgaven voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (WMO) . Dit is een landelijke trend en gemeenten hebben het rijk gevraagd om een hogere bijdrage. Ook waren er voor Alkmaar nog een aantal incidentele kosten.

De coalitie van GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA ging in 2018 met “Alkmaar aan zet” voortvarend van start. Uitgangspunt is zoveel mogelijk initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Daarnaast moeten er deze coalitieperiode veel andere zaken gebeuren, zoals ondersteuning van mensen die zorg behoeven, stimulering van de lokale economie en de creatieve sector, borging van de bereikbaarheid, forse intensivering in de woningbouwopgave en over gaan naar een groene en duurzame samenleving.

Wethouder financiën Pieter Dijkman is tevreden met het jaarresultaat, maar ook kritisch: “Het blijft lastig om alle politieke ambities en maatschappelijke opgaven binnen het beschikbare budget in te passen. Zorgvuldige afwegingen blijven nodig. Zo hebben we – mede door het positieve resultaat – geld beschikbaar kunnen stellen voor projecten als het transitieplan Jeugdhulp 2018- 2020, de herinrichting van het kerkhof en kerkplein bij de Grote Kerk en voor de Woon-zorg-opgaven 2018-2023."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl