Alkmaar Centraal


Het succesvolle project Halte Taal van Halte Werk en partners is verder uitgebreid tot 'Taalpunt Stadskantoor'. Donderdag was de feestelijke opening. Naast Halte Werk gaan ook gemeente Alkmaar en alle andere organisaties in het Stadskantoor klanten die moeite hebben met de Nederlandse taal, of met rekenen of digitale vaardigheden, doorverwijzen naar het Taalpunt.

In Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Met alle gevolgen van dien. Daarom hebben Halte Werk, Taalhuis Alkmaar, Bibliotheek Kennemerwaard en Stichting Lezen & Schrijven in oktober ‘Halte Taal’ opgestart. Klantmanagers kunnen voor hun klanten die extra ondersteuning nodig hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden een afspraak maken bij het Taalpunt. Ruim een half jaar later zijn rond 120 mensen doorverwezen naar onder andere het ROC Kop van Noord-Holland, een taalmaatje, taalcafé of digitale cursussen in de bieb.

Jan Kaldenbach, sectormanager Innovatie & Ontwikkeling van Bibliotheek Kennemerwaard, deed bij de opening het welkomstwoord. Hij is blij met het Taalpunt en de nieuwe partners. Wethouder Elly Konijn was ook aanwezig:  "Er zijn in Alkmaar 11 tot 13% laaggeletterden. Deze mensen schamen zich vaak dat zij niet goed kunnen lezen en schrijven. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij."

Taalpunt Stadskantoor is elke dinsdag en donderdag open van 09:00 tot 13:00 uur. Een medewerker gaat bij balie 34 met klanten in gesprek over extra ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. In de regio zijn nog drie Taalpunten, deze zijn te vinden in diverse vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard.

Meer informatie op lezenenschrijven.nl en bibliotheekkennemerwaard.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl