Alkmaar Centraal


Het is onduidelijk wat de effecten zijn van het beleid van de gemeente Alkmaar rond het terugdringen CO2-uitstoot. Dat blijkt uit een onderzoek van milieuonderzoeksbureau CE Delft. Het onderzoeksbureau heeft in opdracht van de Rekenkamercommissie het gemeentebeleid van Alkmaar op dit vlak nader bekeken. Dat deed het bureau ook al bij diverse andere gemeenten.

De onduidelijkheid over de resultaten worden onder meer veroorzaakt door een gebrek aan monitoring waardoor niet inzichtelijk kan worden gemaakt of er daadwerkelijk minder CO2 wordt uitgestoten. Ook zou er nog de nodige winst te halen zijn bij bedrijven die net niet in de zwaarste milieucategorie vallen.

Het Alkmaarse college neemt de aanbevelingen mee in het nieuwe duurzaamheidsbeleid.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl