Alkmaar Centraal


De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met bureau BVR, bewoners, ondernemers en diverse organisaties, hard gewerkt aan de concretisering van de plannen voor de Kanaalzone. Het college van Alkmaar heeft donderdag het raadsvoorstel, waar bij elkaar rond 300 mensen aan hebben bijgedragen, voor het omgevingsbeeld 'Kanaalzone' vastgesteld.

De Kanaalzone moet een prachtige stedelijke omgeving worden met een gebalanceerde mix van woningen, bedrijven, maatschappelijk / sociale voorzieningen, horeca, cultuur, sport en recreatie. Over een periode van twintig jaar komen er 15.000 woningen, van losse stadswoningen tot wooncomplexen. Iedere woning voldoet aan de Alkmaarse Woonnorm van toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen, maar indien nodig wordt maatwerk geleverd.

Bereikbaarheid met de auto, het OV, vaartuigen, de fiets en te voet staat hoog op het wensenlijstje. Parkeren wordt gefaciliteerd in de nabijheid. Voor de langere termijn is een capaciteit vergroting van het verkeerssysteem wel noodzakelijk.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn voor gemeente Alkmaar van groot belang. Het kanaal biedt kansen om te innoveren op het vlak van thermische energie. Daarnaast zal regenwater niet het kanaal in stromen, maar worden vastgehouden in de bodem, in oppervlaktewater en in gebouwen.

De gemeente wil met name de bochten in het kanaal 'verbijzonderen' met markante gebouwen met markante functies en met bijzondere verblijfs- en rustplekken. De maximale bouwhoogte is 35 meter met incidenteel ruimte voor torens van hooguit 50 meter, waarbij in Oudorp één markant gebouw hoger mag zijn.

Het gebied krijgt drie herkenbare gezichten; de "zachte Kanaalzone" aan de noordzijde, het "gastvrije centrum" en de "stoere Kanaalzone" aan de zuidzijde. Alkmaar Noord is groen en ruim en zo wordt de noordelijke Kanaalzone ook.  Het centrumdeel krijgt een hoog stedelijk woon-, werk-, leisure- en detailhandel milieu. De zuidkant, met Oudorp en Overdie, vertelt het verhaal van Alkmaar als stoere havenstad.

Binnenkort worden de kaders voorgelegd ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Bij groen licht kunnen de plannenmakers aan de slag.

Woensdag 19 juni van 16:30 tot 19:00 uur is er in het TMG-gebouw aan de Edisonweg 10 een inloopbijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de Kanaalzone.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl