Alkmaar Centraal


De herontwikkelingsplannen voor Overstad worden steeds concreter. Waar in 2017 en 2018 nog een ontwikkelplan lag waarin de kringloopwinkels waren opgenomen, zijn deze in de laatste versie vervangen door woningbouw.

Het Alkmaarse college ziet wel het maatschappelijk nut van de verzameling kringloopwinkels, wethouder Paul Verbruggen onderzoekt daarom de mogelijkheden voor een nieuwe locatie.

De winkels zijn gevestigd in oude loodsen die van de gemeente gehuurd worden. De Zijperstraat is niet alleen goed bereikbaar, de kracht zit 'm vooral in de clustering van meerdere kringloopwinkels op één rij. Het leverde de Zijperstraat ook de bijnaam 'Kringloopboulevard' op.

De angst dat het cluster uit elkaar valt is reëel. Stichting Kook, dat niet betaald voor gebruik van de ruimte, schreef eerder in een brief gericht aan het college over de zorgen om de toekomst van de Kringloopboulevard. "Door de clustering van kringloopwinkels komen mensen uit heel Noord-Holland en ook andere Provincies. De winkels versterken elkaar."

Samen verhuizen zien de winkels alleen zitten als de nieuwe locatie goed te bereiken is.  "Verplaatsing van het kringloopgebied is alleen verantwoord indien de nieuwe locatie centraal is gelegen, goed bereikbaar met fiets, OV en auto. De clustering dient behouden te blijven" schreef Kook in de brief. (Foto: Bingmaps)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl