Alkmaar Centraal


Dinsdagavond kwam de Commissie Ruimte bijeen voor een raadsvergadering. Hierin is onder andere gesproken over de plannen om flink te gaan bouwen langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal, om zo tegemoet te komen aan de krapte op de woningmarkt, nu en in de toekomst. Dit meldt het NHD.

Verwacht wordt dat er in de jaren na de bouw circa 35.000 mensen in de nieuw aangelegde huizen gaan wonen. Omdat de bouwgrond in totaal zo'n 190 hectare groot is, is de bouw van flats onvermijdelijk. Deze blijven wel beperkt tot een hoogte van 50 meter, wat neerkomt op meer dan 15 verdiepingen. Eerder waren er plannen om een maximale hoogte van 70 meter aan te houden, maar dit is teruggedraaid. Alleen op de plek waar nu nog het bedrijventerrein Oudorp is, wordt een uitzondering gemaakt.

Volgens John van der Rhee, fractievoorzitter van de Alkmaarse VVD, betekent deze fikse stijging van het aantal inwoners ook een toename in de hoeveelheid auto's in de stad. Om te voorkomen dat het verkeer dat de stad in of uit wil vast komt te lopen, pleit hij voor een nieuwe oeververbinding tussen Oudorp en Overdie. Eerder dook er een mogelijke Bestevaerbrug, die de Bestevaerstraat en Marconistraat met elkaar moet verbinden, op in de conceptplannen van de aankomende woningbouw. Ook ziet de VVD graag een tunnel komen in de buurt van de Huiswaarderbrug.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl