Alkmaar Centraal


La Sfera Armoniosa organiseert op zondag 30 juni van 13:00 uur tot 18:00 uur, diverse concerten in vijf hofjes in Alkmaar. Mike Fentross, luitist en dirigent, is de initiatiefnemer.

Fentross heeft diverse muzikanten uitgenodigd om op een aantal plekken korte concerten te geven. Aan de hand van een blokkenschema, kunnen geïnteresseerden zelf indelen welke concerten ze wanneer willen bezoeken. Onder leiding van een gids kan een mooie wandelroute gelopen worden door het historische stadscentrum, waarbij alle hofjes aangedaan worden.

De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk slotconcert in het Hof van Sonoy. De toegang tot alle concerten is gratis.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl