Alkmaar Centraal


De Alkmaarse gemeenteraad heeft donderdag het Omgevingsbeeld Kanaalzone goedgekeurd, samen met de ontwikkelingsbeelden van de vijf afzonderlijke stadsdelen. De weg is nu ingeslagen om de Kanaalzone van Oudorp tot de N9 en flinke facelift te geven. Aansluitend werd ook het project Dockside aan de Kwakelkade goedgekeurd.

Binnen de raad werd gesproken van een mijlpaal, omdat met de plannen het stadsbeeld in de Kanaalzone drastisch zal veranderen. Ook wordt het woningtekort aangepakt, met de beoogde 15.000 woningen. Voor bouwers zal er de komende 20 haar veel te doen zijn in de vijf deelgebieden. GroenLinks-voorzitter Maaike Kardinaal is zeer te spreken over de plannen wat betreft leefbaarheid, 30 procent groen en klimaatadaptatie. VVD-fractieleider John van der Rhee is positief over de flexibiliteit die het college toont, bijvoorbeeld wat betreft "historische" of juist "contrasterende" bouwstijlen. D66-leider Peter van Diepen is ook voor variatie, maar erkent dat niet iedereen hetzelfde ideaalbeeld zal hebben.

OPA en BAS stemden tegen de Kanaaloevervisie. OPA-fractieleider Victor Kloos leverde kritiek op meerdere vlakken. OPA wil geen hoogteaccenten die het zicht op de binnenstad, met de 35 meter hoge Grote Kerk, kunnen belemmeren. Tot 50 meter hoog bouwen zou alleen moeten kunnen waar er noodzaak is en draagvlak. Kloos maakt zich ook zorgen over de betaalbaarheid van woningen. Met het oog op flinke toename van de parkeer- en verkeersdruk, vond Victor Kloos het beeld hierop te karig. Temeer omdat de Provincie nodig zou zijn voor financiering. Volgens Kloos wil die diverse stadsringen aanpakken, maar wordt de ring van Alkmaar niet genoemd.

Dat lijkt steun voor het idee van de VVD om de Huiswaarderweg te ondertunnelen uit te sluiten. BAS-fractieleider Ben Bijl ziet er sowieso geen heil in. De Provincie schoof al vele miljoenen toe voor de westelijke ring. OPA vindt het "veel interessanter" is om te kijken naar een tunnel in de Helderseweg onder het spoor door. Bijl stelde een motie voor.  Kloos zou deze zeker ondertekenen, maar was ook pragmatisch: "Het gaat 'em niet halen".

BAS stemde ook tegen omdat het niet wil dat Alkmaar de "overlap van Amsterdam" deelt.  "In de laatste kadernota staat dat er ook duizenden woningen worden gebouwd voor de overlap van Amsterdam."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl