Alkmaar Centraal


Maandag vond een proefpassing plaats van het gewelfbeschot in de consistorie van de Grote Kerk in Alkmaar. De consistorie is de ruimte waar de kerkenraad ooit vergaderde, in de Grote Kerk te vinden rechts naast de hoofdingang. In 2018 werd al het leien dak vervangen, de bedoeling is dat de ruimte in het voorjaar van 2020 weer in gebruik zal worden genomen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar. Tijdens de proefpassing zijn de resultaten van de restauratie tussentijds beoordeeld. Het beschot zal na de zomervakantie definitief weer op zijn plaats worden bevestigd

Sinds januari wordt gewerkt aan het herstel van het houten gewelf en de schilderingen. Alle dunne eiken planken zijn voorzichtig losgewerkt, de roestende ijzeren spijkers verwijderd, en de kwetsbare plekken in het hout hersteld. Daarna is de beschilderde zijde schoongemaakt en is een deel van de
latere afwerkingen en gekleurde sauslagen verwijderd.

Onder de latere overschilderingen en restauraties bleken de oorspronkelijke laatmiddeleeuwse schilderingen nog grotendeels aanwezig te zijn. Dit was een verrassing, omdat deze bij eerdere herstellingen op grote schaal zijn overgeschilderd. De schilderingen, zes vakken met wapenschilden en een omranding van bloemkammen kwamen daarbij weer tevoorschijn.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl