Alkmaar Centraal


Ook in juli nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen verder af. Noord-Holland Noord scoorde met -3,3 procent goed, maar bleef toch net iets achter op het landelijk gemiddelde van -3,6 procent. De HAL-gemeenten kwamen gemiddeld uit op -2,6 procent.

Het aantal WW-uitkeringen in gemeente Alkmaar zakte van 1.435 naar 1.402 (-2,3%). Heerhugowaard en Langedijk deden het procentueel met -2,8 procent wat beter. Op dit moment zit respectievelijk 2,4, 2,5 en 2,1 procent van de beroepsbevolking in de WW. Het landelijk gemiddelde ligt op 2,6 procent.

De grootste daling sinds januari deed zich voor bij de agrarische en dienstverlenende beroepen. De verwachting is dat het aantal WW'ers dit jaar nog verder afneemt, maar in 2020 weer licht afneemt, omdat dan vermoedelijk het aantal banen nog zal toenemen, maar minder snel.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl