Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar heeft reactie gegeven op het verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het AFAS-stadion. De gemeente waardeert de snelle actie en de waarschuwing voor verder instortingsgevaar. Tevens heeft AZ een spoedaanschrijving gekregen, waarin staat dat de gemeente 'content' is met de voorgestelde reeks maatregelen, maar dat toch bestuursdwang wordt opgelegd.

De instorting van het dak boven 'Molenaarstribune 4' wordt geweten aan falende lasverbindingen. Ook werden twee breuken en twee mogelijke scheuren gevonden die voor 'acuut' verder instortingsgevaar zorgen. De profclub stelt nu een herstelplan op, waar de gemeente haar goedkeuring over zal uitspreken. Hoeveel tijd nodig is tot volledig herstel is derhalve nog niet bekend.

In de spoedaanschrijving schrijft Unitmanager Leefgebied drs. Leon Kemper dat de gemeente de situatie betreurt. Hij haalt daarna het onderzoek aan en relevante wettelijke kaders.

Volgens artikel 1 van de Woningwet is de eigenaar van een bouwwerk verantwoordelijk voor gezondheid of veiligheid en is het verboden een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan het Bouwbesluit. In het besluit staat dat een constructie voldoende bestand moet zijn tegen de daarop werkende krachten. "De aangetroffen situatie is in strijd met de hierboven genoemde artikelen", schrijft Kemper voor de volledigheid.

Ook bevestigt Kemper de door AZ voorgestelde maatregelen. Onder andere krijgt Royal HaskoningDHV opdracht van de club om een onderzoeksplan met offerte voor de opruim- en herstelwerkzaamheden op te stellen. De hoofdspanten worden daarbij zeker gesteld voor verdere analyse.  Na de opruiming volgt onderzoek aan het resterende dak en komt er eventueel groen licht om weer wedstrijden te spelen.

Ondanks de goede medewerking van AZ wordt ter handhaving bestuursdwang opgelegd. Mocht de profclub onverhoopt in gebreke blijven, kan een dwangsom opgelegd worden. De betreffende delen van het stadion worden dan afgesloten en verzegeld, op kosten van de club.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl