Alkmaar Centraal


Voor het grote woningbouwproject aan de Sperwerstraat in Alkmaar is een nieuwe stap gezet. Het voorontwerp-bestemmingsplan is klaar en het college geeft het plan vrij voor de commissie Ruimte en de inspraakprocedure. In januari bleek al dat er vanuit de buurt aardig wat weerstand kwam. Alkmaarders lijken het unaniem eens te zijn dat er een schreeuwend tekort aan goedkope woningen is, maar zoveel in de eigen buurt... nee dan wordt het een ghetto.

Dat is waar een groep omwonenden in de omgeving van de Sperwerstraat bang voor is. Van de 78 geplande woningen zijn er 64 voor sociale verhuur in de goedkoopste categorie, onder de 597,30 euro. Inderdaad is 80 procent veel - de gemeentenorm is 30 procent - maar sceptici zouden toch een vleugje "not in my backyard" kunnen ruiken.

Toen de raad in januari stemde over het stedenbouwkundig ontwerp waren er meerdere fracties die 80 procent ook wel veel vonden, maar uiteindelijk kozen alle partijen, behalve de SeniorenPartij Alkmaar en het CDA, voor het algemeen belang. Overigens is het ontwerp gemaakt met burgerparticipatie. Elf woningen zijn geschrapt, net als de exclusieve toewijzing van de kleine woonruimten aan jongeren. En er zijn twaalf parkeerplekken toegevoegd. Ook voor het vervolg beloofde wethouder Paul Verbruggen inspraak.

De inspraakperiode duurt zes weken. Daarna is duidelijk in hoeverre er nog weerstand voor het bouwplan bestaat rond de Sperwerstraat. Wat de commissie Ruimte vindt van het voorontwerp-bestemmingsplan zal nog even onbekend blijven; de vergadering voor vanavond is geschrapt.

Fractievoorzitter Iris Zeijlemaker laat weten dat CDA Alkmaar niet weet of er nu nog veel tegenstand is. Er is ook nog niet vergaderd over eventuele vervolgstappen. Op de vraag of het voor de oppositie niet al een gelopen race is, zegt ze: "Ik denk het wel. Het ontwerp is in januari goedgekeurd in een democratisch proces, en het voorontwerp-bestemmingsplan gaat niet meer over de invulling van het project, maar bouwtechnische aspecten."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl